Galleri Jan Nordström | Jan Nordström Gallery

GalleriJanNordstrom01
2014-08-25 | Nu har vi stängt sommarens utställning på Galleri Jan Nordström, MEN vi öppnar en ny utställning under hösten 2014. Mer info om detta kommer här på bloggen och på hemsidan: www.jannordstrom.com Tusen tack för en fantastisk sommar & varmt välkommen att höra av dig om du har några förfrågningar. (IN ENGLISH) Now we have closed this summers exhibition at Galleri Jan Nordström, BUT we open a new exhibition during the autumn 2014. More about this will follow here on this blog and on our website: www.jannordstrom.com Thanks for a great summer & please contact us if you have any inquiries.

Den röda tråden är hopp, kärlek och medmänsklighet. Om att söka och försöka. (For english translation, please, see further down). Välkommen till GALLERI JAN NORDSTRÖM önskar jag och mina samarbetspartners Sofia Erlandsson och Svante Oledal. Med värme / Jan. (Se fler fotografier från galleriet längre ner).

ADRESS: Slottsvägen 1E, Kalmar (Galleriet ligger på gatan som leder fram till Kalmar Slott). ÖPPETTIDER: Lördag 16 aug 06.00-24.00 • Onsdag 20 aug 06.00-22.00  Lördag 23 aug 11.00-19.00  Söndag 24 aug 11.00-17.00 • Övriga tider enligt överenskommelse. Du når oss på mobilnummer: 0733-127687 eller 070-5344110 – MED reservation för ändringar. Och det är FRITT INTRÄDE.

FÖLJ OSS GÄRNA på någon av de sociala medier för att få reda på vad som är på gång. Du har länkar till dessa här på bloggen. Via vår hemsida kan du även PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV, länk till hemsidan finns också här på bloggen.

DET SOM VISAS är Jans fotografier, målningar och ord. Vi öppnade galleriet lördagen den 12 juli och har fått hyra detta fantastiska hus till och med den 15 november. Vår vilja är att det som visas ska växla, växa och förändras. Ett antal av Jans verk har redan sålts under denna den första vecka och kommer därför snart att lämna galleriet och då kommer nya att flytta in. Vår tanke är att galleriet även ska vara en plats för möten, happenings och så vidare.

OM DU VILL får du gärna sprida detta vidare – under våra föreläsningsföreställningar runt om i Sverige har många i publiken uttryckt en önskan om att fysiskt kunna få se och även kunna köpa Jans målningar och fotografier.

TUSEN TACK OCH VARMT VÄLKOMMEN hälsar:
Jan Nordström, Sofia Erlandsson och Svante Oledal.

ENGLISH TRANSLATION
The red thread is hope, love and compassion. About searching and trying. Welcome to GALLERI JAN NORDSTRÖM, wishes I and my cooperation partners Sofia Erlandsson and Svante Oledal. Sincerely / Jan. 
(See more photos from the gallery below)

ADDRESS: Slottsvägen 1E, Kalmar (The gallery is located on the street leading up to Kalmar Castle). OPENING HOURS: Wednesday, August 16th 06:00 to 24:00 • Wednesday, August 20th 06:00 to 22:00  Saturday, August 23th 11:00 to 19:00  Sunday, August 24th 11:00 to 17:00  Other times by appointment. You can reach us at mobile number: +46 (0)733-1276877 or +46 (0)70-5344110 Address: Slottsvägen 1 E, Kalmar – WITH reservation for changes. And it’s FREE ADMISSION.

FOLLOW US AT any of the social media to find out what’s going on. You have links to them here on the blog. Through our website YOU CAN ALSO SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER, link to our website is also available here on the blog.

WHAT IS SHOWN on the two floors are Jans photographs, paintings and words. We opened the gallery on Saturday 12 July and have been renting this stunning house until 15 November. Our will is that what is shown shall be rotated, grow and change. A number of Jans works have been sold already during this first week and will soon leave the gallery and new ones will move in. Our idea is that the gallery also should be a place for meetings, happenings and so on.

IF YOU WANT, feel free to spread this further – during our lecture performances around Sweden, many in the audience expressed a desire to physically be able to see and even be able to buy Jans paintings and photographs.

MANY THANKS AND WARM WELCOME from:
Jan Nordström, Sofia Erlandsson and Svante Oledal.
GalleriJanNordstrom02
GalleriJanNordstrom03
GalleriJanNordstrom04
GalleriJanNordstrom05
GalleriJanNordstrom06
GalleriJanNordstrom07
GalleriJanNordstrom08
GalleriJanNordstrom09
GalleriJanNordstrom10
GalleriJanNordstrom11
GalleriJanNordstrom12
GalleriJanNordstrom13