INGET de ELLER dem BARA vi ALLA människor

VILLE DELA LITE HOPP. En möjlighet till närhet mellan oss, människor, oavsett från vilken del av vår värld vi kommer ifrån. En möjlighet till att mötas. Till vänskap. Så lätt att allt man (jag) vill bara blir till ord, ord, ord, ord, ord, ord, ord …  och ord, istället för att försöka göra något, en aktiv handling – i alla fall för mig. Genom ”Mentor till Mentor” ger Röda Korset mig och kanske dig en möjlighet att mötas …
RodaKorsetMentor
(Skärmbild från Röda Korset i Kalmars hemsida.)
HUR VET JAG DET? Jo, de senaste månaderna har jag av olika skäl haft inblick i denna verksamhet och andra liknande, bland annat Stadsmissionens m.fl. och sett så många fina möten mellan människor. Och alla dessa möten jag har fått bevittna har fyllt mig med ett sådant hopp. Tack! För här finns inget ”de” eller ”dem”, bara vi, alla, människor. Alla är vi – oavsett från vilken del av vår värld vi kommer ifrån eller vem vi älskar o.s.v. Jag är så berörd av allt fint jag fått se under dessa månader. För här finns inget hat, bara människor som tror på och söker och försöker kärlek, medmänsklighet och som vill försöka skapa en värld där vi alla ska få ha det bra. Här finns en självklar värme och öppenhet om att det är i mötet mellan människor från olika länder, kulturer, religioner o.s.v…  som livet finns. I alla våra likheter och olikheter. I alla våra styrkor, brister, förmågor, rädslor, sorger, glädjeämnen, drömmar, förhoppningar, skevheter, unikheter, egenheter, gemenskapsheter … här är det självklart att vi alla är människor med allt som det innebär. Tack för att jag har fått träffa er. Tack för att ni tror på mötet och för att ni tror på oss, människor. Tack till alla er som jag har fått träffa – det är ni som är verklighetens hjältar.

Så här beskriver Röda Korset i Kalmar ”Mentor till Mentor” på sin hemsida (Bor du någon annanstans gå in på www.redcross.se”RÖDA KORSET I KALMAR – MENTOR TILL MENTOR
Verksamheten bygger på mentorskap mellan svensktalande frivilliga och migranter med utländsk bakgrund. Man matchar kvinna-kvinna, man-man eller familj-familj. Mentorskapet ger människor möjligheten att snabbare komma in i det svenska samhället. Det är även en chans som svensktalande att få lära känna nya människor med andra kulturer och erfarenheter. Man utbyter kunskaper, språkträning och vänskap.”
Kontaktuppgifter till Mentor till Mentor, Röda Korset i Kalmar:
Mobil: 073-82 79 181
E-postadress: integrationsprojekt@hotmail.com

Dela gärna detta vidare till alla du tror är intresserade. Tack!
Med värme, glädje och med en förhoppning om fred på jorden!

Jan